Chính phủ điện tử Việt Nam xếp hạng thấp vì nhiều cơ quan ngại minh bạch

Chính phủ điện tử Việt Nam xếp hạng thấp vì nhiều cơ quan ngại minh bạch

Bộ TT&TT sẽ mời Viettel, VNPT bắt tay Dasan Zhone Solutions sản xuất chipset

Bộ TT&TT sẽ mời Viettel, VNPT bắt tay Dasan Zhone Solutions sản xuất chipset

Savvycom lần thứ hai vào Top doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Savvycom lần thứ hai vào Top doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Start-up Việt cần môi trường để tạo nên giá trị

Start-up Việt cần môi trường để tạo nên giá trị

Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam

Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam

'FPT cần đón nhận thách thức lớn hơn để phụng sự Tổ quốc'

'FPT cần đón nhận thách thức lớn hơn để phụng sự Tổ quốc'

WEF ASEAN 2018 lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo để phát triển

WEF ASEAN 2018 lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo để phát triển

Xây dựng nền giáo dục mở, thông minh để thúc đẩy sáng tạo

Xây dựng nền giáo dục mở, thông minh để thúc đẩy sáng tạo

Cần tư duy thay vì tận hưởng công nghệ

Cần tư duy thay vì tận hưởng công nghệ

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: CMCN 4.0 là cách mạng về tư duy

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: CMCN 4.0 là cách mạng về tư duy

'Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang đến và thay đổi cách thức chúng ta sống'

'Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang đến và thay đổi cách thức chúng ta sống'

'10 năm tới, FPT sẽ làm gì để phụng sự tổ quốc?'

'10 năm tới, FPT sẽ làm gì để phụng sự tổ quốc?'

Việt Nam đưa ra 3 sáng kiến tại WEF ASEAN

Việt Nam đưa ra 3 sáng kiến tại WEF ASEAN

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT: 'FPT sẽ làm gì 10 năm tiếp theo để phụng sự Tổ quốc?'

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT: 'FPT sẽ làm gì 10 năm tiếp theo để phụng sự Tổ quốc?'

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nhiều doanh nghiệp thành công hơn FPT nhưng không có được 30 năm'

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nhiều doanh nghiệp thành công hơn FPT nhưng không có được 30 năm'

'FPT cần nhận thách thức lớn hơn, giải bài toán khó của đất nước'

'FPT cần nhận thách thức lớn hơn, giải bài toán khó của đất nước'

Quyền Bộ trưởng TT&TT: Cách mạng 4.0 tạo cơ hội cho ai dám thay đổi

Quyền Bộ trưởng TT&TT: Cách mạng 4.0 tạo cơ hội cho ai dám thay đổi

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất 3 sáng kiến về một ASEAN phẳng

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất 3 sáng kiến về một ASEAN phẳng

Chia sẻ ý tưởng, sáng kiến góp phần thúc đẩy phát triển khu vực ASEAN

Chia sẻ ý tưởng, sáng kiến góp phần thúc đẩy phát triển khu vực ASEAN

Đảm bảo bình đẳng nam nữ trong kỷ nguyên công nghệ số

Đảm bảo bình đẳng nam nữ trong kỷ nguyên công nghệ số

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam có lợi thế trong Cách mạng 4.0

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam có lợi thế trong Cách mạng 4.0

'Cuộc sống, sự thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc nhiều vào Internet'

'Cuộc sống, sự thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc nhiều vào Internet'

Các nước đang phát triển có nhiều cơ hội hơn trong cách mạng 4.0

Các nước đang phát triển có nhiều cơ hội hơn trong cách mạng 4.0

Quyền Bộ trưởng TTTT: 'Tương lai sẽ không phụ thuộc nhiều vào quá khứ'

Quyền Bộ trưởng TTTT: 'Tương lai sẽ không phụ thuộc nhiều vào quá khứ'

Quang cảnh buổi họp báo các nhà đồng chủ trì WEF ASEAN 2018

Quang cảnh buổi họp báo các nhà đồng chủ trì WEF ASEAN 2018

Quyền Bộ trưởng TT&TT: Chuyển đổi số để tạo một ASEAN phẳng

Quyền Bộ trưởng TT&TT: Chuyển đổi số để tạo một ASEAN phẳng

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Đề xuất dùng tài khoản viễn thông thanh toán thêm một số dịch vụ

Đề xuất dùng tài khoản viễn thông thanh toán thêm một số dịch vụ

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ đồng chủ tọa tại WEF

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ đồng chủ tọa tại WEF

Việt Nam chia sẻ với Lào về kinh nghiệm quản lý mạng xã hội

Việt Nam chia sẻ với Lào về kinh nghiệm quản lý mạng xã hội

Việt Nam cần tiến hành nhanh số hóa quốc gia

Việt Nam cần tiến hành nhanh số hóa quốc gia

Xây dựng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm của riêng Việt Nam

Xây dựng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm của riêng Việt Nam

Thủ tướng: Đã đến lúc phát triển mạng xã hội của Việt Nam

Thủ tướng: Đã đến lúc phát triển mạng xã hội của Việt Nam

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT: Hạ tầng viễn thông, CNTT liên quan đến an ninh quốc gia phải dùng sản phẩm của Việt Nam

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT: Hạ tầng viễn thông, CNTT liên quan đến an ninh quốc gia phải dùng sản phẩm của Việt Nam

Đưa VN trở thành cường quốc công nghệ

Đưa VN trở thành cường quốc công nghệ

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ xây dựng mạng xã hội Việt chiếm 60% thị phần

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ xây dựng mạng xã hội Việt chiếm 60% thị phần