'Cầu nối' việc làm cho thanh niên nông thôn

'Cầu nối' việc làm cho thanh niên nông thôn

Giai đoạn 2017-2020, thực hiện Đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020' theo Quyết định số...
Quảng Ninh: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả tích cực

Quảng Ninh: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả tích cực

Gần 190.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Gần 190.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Hiệu quả thiết thực từ đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn'

Hiệu quả thiết thực từ đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn'

Thoát nghèo nhờ được đào tạo nghề

Thoát nghèo nhờ được đào tạo nghề

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nội kiểm tra toàn diện công tác đào tạo nghề nông thôn

Hà Nội kiểm tra toàn diện công tác đào tạo nghề nông thôn

Ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020

Ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020

Quận Hai Bà Trưng, huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Quận Hai Bà Trưng, huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Thoát nghèo nhờ đào tạo nghề

Thoát nghèo nhờ đào tạo nghề

Huyện Sóc Sơn: Trên 80% lao động có việc làm sau học nghề

Huyện Sóc Sơn: Trên 80% lao động có việc làm sau học nghề

Cải thiện đời sống nhờ được học nghề

Cải thiện đời sống nhờ được học nghề

Ngoại thành khởi sắc nhờ nông thôn mới

Ngoại thành khởi sắc nhờ nông thôn mới

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn cán bộ, công chức xã

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn cán bộ, công chức xã

Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đề nghị cho phà Vàm Cống trọng tải nhỏ hoạt động trở lại

Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đề nghị cho phà Vàm Cống trọng tải nhỏ hoạt động trở lại

Ký ức bến phà Vàm Cống

Ký ức bến phà Vàm Cống

Hôm nay tạm dừng hoạt động bến phà Vàm Cống

Hôm nay tạm dừng hoạt động bến phà Vàm Cống

9 giờ 30 phút hôm nay (30-6), bến phà Vàm Cống tạm ngưng hoạt động

9 giờ 30 phút hôm nay (30-6), bến phà Vàm Cống tạm ngưng hoạt động

Dừng hoạt động Bến phà Vàm Cống từ ngày 30/6

Dừng hoạt động Bến phà Vàm Cống từ ngày 30/6