Giải tỏa triệt để bãi trông giữ xe không phép Quân Trung

Giải tỏa triệt để bãi trông giữ xe không phép Quân Trung

Quận Hoàng Mai cam kết giải tỏa triệt để bãi xe vi phạm Quân Trung ở khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp 2

Quận Hoàng Mai cam kết giải tỏa triệt để bãi xe vi phạm Quân Trung ở khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp 2

Tiếp về bãi xe trái phép Quân Trung: Sai đến đâu xử lý đến đó

Tiếp về bãi xe trái phép Quân Trung: Sai đến đâu xử lý đến đó

Hà Nội: Bùng phát bãi trông giữ ô tô không phép

Hà Nội: Bùng phát bãi trông giữ ô tô không phép

Bãi xe Quân Trung tại KĐT Pháp Vân-Tứ Hiệp 2: Quận Hoàng Mai sẽ giải tỏa trong tuần này

Bãi xe Quân Trung tại KĐT Pháp Vân-Tứ Hiệp 2: Quận Hoàng Mai sẽ giải tỏa trong tuần này

Bãi xe trái phép Quân Trung: Mập mờ trách nhiệm

Bãi xe trái phép Quân Trung: Mập mờ trách nhiệm

Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai: Cấp phép 'ngầm' cho bãi xe chui?

Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp 2: Náo loạn vì bãi trông giữ xe

Phường Hoàng Liệt 'bó tay', bãi xe lớn không phép vô tư hoạt động