Một tấm lòng với di sản

Một tấm lòng với di sản

Bảo tàng Hà Nội đang thi công để phục vụ công tác trưng bày. Trong số những hiện vật sắp trưng bày có hai...