Trạm BOT T2: Kiện được không và kiện ai?

Trạm BOT T2: Kiện được không và kiện ai?

Chuyên gia cho rằng có thể khởi kiện cả vụ án hành chính hoặc vụ án dân sự với các chủ thể khác nhau.