Lào Cai công bố xã Làng Giàng đạt chuẩn nông thôn mới

Lào Cai công bố xã Làng Giàng đạt chuẩn nông thôn mới

Lào Cai tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mùa mưa bão

Lào Cai tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mùa mưa bão

Lào Cai: Nước lũ dâng cao cuốn trôi mặt cầu Khe Cóc

Lào Cai: Nước lũ dâng cao cuốn trôi mặt cầu Khe Cóc

Những hình ảnh tang thương trong 2 ngày mưa lũ lịch sử hoành hành

Những hình ảnh tang thương trong 2 ngày mưa lũ lịch sử hoành hành

Trình diễn thực hành nghi thức hầu đồng trước hàng nghìn du khách

Trình diễn thực hành nghi thức hầu đồng trước hàng nghìn du khách

Khai hội đền Tân An: Trình diễn nghi thức hầu đồng trước hàng ngàn du khách

Khai hội đền Tân An: Trình diễn nghi thức hầu đồng trước hàng ngàn du khách

Trình diễn nghi thức hầu đồng trong Lễ hội đền Cô, Tân An

Trình diễn nghi thức hầu đồng trong Lễ hội đền Cô, Tân An

Lào Cai: Trình diễn thực hành nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trước hàng ngàn du khách

Lào Cai: Trình diễn thực hành nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trước hàng ngàn du khách

Lào Cai lần đầu tiên tổ chức lễ hội Đền Cô

Lào Cai lần đầu tiên tổ chức lễ hội Đền Cô

Độc đáo Lễ hội đền Cô – Tân An

Độc đáo Lễ hội đền Cô – Tân An

Sẽ có nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ tại Lễ hội Đền Cô

Sẽ có nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ tại Lễ hội Đền Cô