Cho vay 500 triệu đòi cả gốc lẫn lãi 9 tỷ đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị bắt

Cho vay 500 triệu đòi cả gốc lẫn lãi 9 tỷ đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị bắt

Cho một doanh nghiệp xây dựng vay 500 triệu đồng và tính lãi lên đến 9 tỉ đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án...
Giám đốc ban quản lý dự án huyện cho vay 500 triệu đồng, 'đẻ' lãi 8,5 tỷ đồng

Giám đốc ban quản lý dự án huyện cho vay 500 triệu đồng, 'đẻ' lãi 8,5 tỷ đồng

Giám đốc ban quản lý dự án cho vay 500 triệu, ép con nợ trả gần 9 tỷ đồng

Giám đốc ban quản lý dự án cho vay 500 triệu, ép con nợ trả gần 9 tỷ đồng

Bắt giữ Giám đốc Ban QL dự án H. Đắk Glong

Bắt một giám đốc ban quản lý huyện ở Đắk Nông vì cho vay nặng lãi để đổi dự án

Bắt một giám đốc ban quản lý huyện ở Đắk Nông vì cho vay nặng lãi để đổi dự án

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Ban QLDA...huyện Đắk G'long

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Ban QLDA...huyện Đắk G'long

Bắt Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đắk G'long

Bắt Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đắk G'long

Vì sao Giám đốc BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G'long bị bắt?

Vì sao Giám đốc BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G'long bị bắt?

Bắt Giám đốc BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G'long

Bắt Giám đốc BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G'long

Bắt Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất vì cho vay lãi suất cao

Bắt Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất vì cho vay lãi suất cao

Đắk Nông: Bắt Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong

Đắk Nông: Bắt Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong