Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

100% đại biểu có mặt tại kỳ họp HĐND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã biểu quyết thông qua nghị quyết chủ...
Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Vĩnh Long, Kon Tum

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Vĩnh Long, Kon Tum

Tiến sĩ Trương Trung Kiên được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Tiến sĩ Trương Trung Kiên được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP. HCM: Chân dung cán bộ 7X vừa được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP. HCM: Chân dung cán bộ 7X vừa được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP HCM: Ông Trương Trung Kiên làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP HCM: Ông Trương Trung Kiên làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Tiến sĩ ngành quy hoạch được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Tiến sĩ ngành quy hoạch được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức có tân Chủ tịch UBND quận

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch Quận Thủ Đức

HĐND quận Thủ Đức bầu các chức danh chủ chốt của địa phương

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Huy hiệu Đảng tại quận 9, Thủ Đức

Quận Thủ Đức: Thêm 40 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Quận Thủ Đức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

TP.HCM: Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc Bí thư quận Thủ Đức

Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư quận Thủ Đức