Tài sản khủng của Bầu Thắng tại Đồng Tâm và KienLongBank

Tài sản khủng của Bầu Thắng tại Đồng Tâm và KienLongBank

Hé lộ số vốn 'khủng' bầu Thắng đang nắm giữ tại Đồng Tâm Group

Hé lộ số vốn 'khủng' bầu Thắng đang nắm giữ tại Đồng Tâm Group

Chân dung 'nữ tướng' mới được bổ nhiệm của ngân hàng Kiên Long

Chân dung 'nữ tướng' mới được bổ nhiệm của ngân hàng Kiên Long

Biến động nhân sự cấp cao ngân hàng: Những cái tên được báo trước

Biến động nhân sự cấp cao ngân hàng: Những cái tên được báo trước

Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank, lui về làm cố vấn

Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank, lui về làm cố vấn

Ông Lê Khắc Gia Bảo là tân Chủ tịch Kienlongbank

Ông Lê Khắc Gia Bảo là tân Chủ tịch Kienlongbank

Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank

Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank

Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng trong năm 2018

Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng trong năm 2018

Thế khó của bầu Thắng: Chọn sếp nhà băng hay doanh nghiệp?

Thế khó của bầu Thắng: Chọn sếp nhà băng hay doanh nghiệp?