Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng: Nói về làm báo chiến trường

Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng: Nói về làm báo chiến trường

'Nhà báo-chiến sĩ: Đam mê và trách nhiệm'

'Nhà báo-chiến sĩ: Đam mê và trách nhiệm'

Đạo đức người làm báo thời cách mạng công nghiệp 4.0

Đạo đức người làm báo thời cách mạng công nghiệp 4.0

Tiếp nhận hiện vật và tri ân các nhà báo tuổi 90

Tiếp nhận hiện vật và tri ân các nhà báo tuổi 90

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Lễ hiến tặng hiện vật và gặp gỡ các nhà báo lão thành

Lễ hiến tặng hiện vật và gặp gỡ các nhà báo lão thành

Cận cảnh những hiện vật lịch sử quý giá tại Hội báo toàn quốc 2018

Cận cảnh những hiện vật lịch sử quý giá tại Hội báo toàn quốc 2018

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị

Lễ trao tặng hiện vật và gặp gỡ các nhà báo lão thành

Lễ trao tặng hiện vật và gặp gỡ các nhà báo lão thành