Điều chỉnh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiết kiệm 10.000 tỉ

Điều chỉnh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiết kiệm 10.000 tỉ

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam

Quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam

Lấy ở đâu 18.000 tỷ để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?

Lấy ở đâu 18.000 tỷ để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?

Nối đường trên cao vào cửa phía bắc Tân Sơn Nhất

Nối đường trên cao vào cửa phía bắc Tân Sơn Nhất

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: Thủ tướng đã nghe phương án của nhóm tư vấn TP.HCM

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: Thủ tướng đã nghe phương án của nhóm tư vấn TP.HCM

Mở rộng Tân Sơn Nhất: Tư vấn TP.HCM ngược chiều tư vấn Pháp

Mở rộng Tân Sơn Nhất: Tư vấn TP.HCM ngược chiều tư vấn Pháp