Sửng sốt bí mật các ống dung nham trong Mặt trăng

Sửng sốt bí mật các ống dung nham trong Mặt trăng

Các ống dung nham được bảo vệ khỏi môi trường khắc nghiệt của bề mặt Mặt trăng. Hố mặt trăng và ống dung...