Thanh Hóa: Hệ thống truyền thuyết về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn ở Lang Chánh

Thanh Hóa: Hệ thống truyền thuyết về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn ở Lang Chánh

Ngược miền tây xứ Thanh thăm những nơi trước kia vua Lê Lợi 'nếm mật, nằm gai'

Ngược miền tây xứ Thanh thăm những nơi trước kia vua Lê Lợi 'nếm mật, nằm gai'

Qua đêm ở bản nguyên sơ Năng Cát, nơi Lê Lợi dừng chân và đặt tên

Qua đêm ở bản nguyên sơ Năng Cát, nơi Lê Lợi dừng chân và đặt tên

Thác Chó Ngáp và câu chuyện quên mình cứu chủ soái Lê Lợi

Thác Chó Ngáp và câu chuyện quên mình cứu chủ soái Lê Lợi

Lên đỉnh Miêu tự nghe chuyện Vua Lê thoát kiếp nạn

Lên đỉnh Miêu tự nghe chuyện Vua Lê thoát kiếp nạn

Trở lại nơi Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn 'nếm mật nằm gai' chống quân Minh

Trở lại nơi Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn 'nếm mật nằm gai' chống quân Minh

Thanh Hóa: Chen chân viếng đền Thượng Ngàn Cửa Đặt

Thanh Hóa: Chen chân viếng đền Thượng Ngàn Cửa Đặt

Du lịch Lang Chánh 'Nàng sơn nữ sau giấc ngủ vùi'

Du lịch Lang Chánh 'Nàng sơn nữ sau giấc ngủ vùi'

Chơi đâu, ăn gì khi về quê của 'người nhện' Bùi Tiến Dũng?

Chơi đâu, ăn gì khi về quê của 'người nhện' Bùi Tiến Dũng?