Hai trường khối công an tạm dừng tuyển sinh đại học năm 2018

Hai trường khối công an tạm dừng tuyển sinh đại học năm 2018

Cách đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng vào các trường CAND 2018

Cách đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng vào các trường CAND 2018

Đã có chỉ tiêu hệ đại học các trường công an năm 2018

Đã có chỉ tiêu hệ đại học các trường công an năm 2018

Muốn vào ngành công an, thí sinh phải đạt hạnh kiểm khá trở lên

Muốn vào ngành công an, thí sinh phải đạt hạnh kiểm khá trở lên

Chỉ tiêu vào các trường CAND năm 2018 giảm mạnh

Chỉ tiêu vào các trường CAND năm 2018 giảm mạnh

Chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh Trường Công an nhân dân

Chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh Trường Công an nhân dân

Đại học Y Hải Phòng dự kiến điểm sàn kì tuyển sinh năm 2018 chỉ từ 18 điểm

Đại học Y Hải Phòng dự kiến điểm sàn kì tuyển sinh năm 2018 chỉ từ 18 điểm