Dòng Mến Thánh giá, Nhà thờ Thủ Thiêm: Những công trình tôn giáo 180 tuổi nhìn từ trên cao

Dòng Mến Thánh giá, Nhà thờ Thủ Thiêm: Những công trình tôn giáo 180 tuổi nhìn từ trên cao

Quy hoạch Thủ Thiêm: Từ bảo tồn đến xóa bỏ Dòng Mến Thánh Giá, Nhà thờ Thủ Thiêm

Quy hoạch Thủ Thiêm: Từ bảo tồn đến xóa bỏ Dòng Mến Thánh Giá, Nhà thờ Thủ Thiêm

Nhà Thờ và Tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cần được gìn giữ

Nhà Thờ và Tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cần được gìn giữ

Cận cảnh nhà thờ, nhà dòng Thủ Thiêm gần 180 tuổi

Cận cảnh nhà thờ, nhà dòng Thủ Thiêm gần 180 tuổi

TP.HCM đấu giá công khai 9 lô 'đất vàng' tại Thủ Thiêm

TP.HCM đấu giá công khai 9 lô 'đất vàng' tại Thủ Thiêm

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM về KĐT Thủ Thiêm

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM về KĐT Thủ Thiêm

TPHCM đấu giá công khai 9 lô 'đất vàng'

TPHCM đấu giá công khai 9 lô 'đất vàng'