Nhà máy In tiền quốc gia phản hồi gì về thông tin báo lỗ?

Nhà máy In tiền quốc gia phản hồi gì về thông tin báo lỗ?

Số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy In tiền quốc gia là hoàn toàn phụ thuộc...
Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11 tỷ, mới tạm tính chưa đầy đủ

Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11 tỷ, mới tạm tính chưa đầy đủ

Nhà máy In tiền Quốc gia nói gì khi lỗ 11 tỷ sau 6 tháng?

Nhà máy In tiền Quốc gia nói gì khi lỗ 11 tỷ sau 6 tháng?

Nhà máy In tiền Quốc gia kinh doanh ra sao trước khi báo lỗ 11 tỷ?

Nhà máy In tiền Quốc gia kinh doanh ra sao trước khi báo lỗ 11 tỷ?

Nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ lỗ hơn 11 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019

Nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ lỗ hơn 11 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019

Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam lỗ ròng 11 tỷ đồng

Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam lỗ ròng 11 tỷ đồng

Năm 2016, doanh thu Nhà máy In tiền quốc gia tăng gấp rưỡi cùng kỳ