Sau sự cố vỡ đập, Công ty CP DAP số 2 được phép vận hành thử nghiệm

Sau sự cố vỡ đập, Công ty CP DAP số 2 được phép vận hành thử nghiệm

Lào Cai: Công ty DAP được phép vận hành thử sau 2 tháng đình chỉ hoạt động

Lào Cai: Công ty DAP được phép vận hành thử sau 2 tháng đình chỉ hoạt động

Lào Cai cho phép Nhà máy DAP số 2 chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ hồ chất thải

Lào Cai cho phép Nhà máy DAP số 2 chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ hồ chất thải

Lào Cai: Sau sự cố vỡ đập, nhà máy DAP số 2 được phép vận hành thử nghiệm trở lại

Lào Cai: Sau sự cố vỡ đập, nhà máy DAP số 2 được phép vận hành thử nghiệm trở lại

Cho phép Nhà máy DAP Lào Cai chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ đập thải

Cho phép Nhà máy DAP Lào Cai chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ đập thải

Lào Cai: Cho phép Công ty DAP số 2 chạy thử nghiệm nhà máy sau sự cố vỡ đập

Lào Cai: Cho phép Công ty DAP số 2 chạy thử nghiệm nhà máy sau sự cố vỡ đập

Lào Cai: Yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà máy DAP 2 để khắc phục sự cố

Lào Cai: Yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà máy DAP 2 để khắc phục sự cố

Cảnh báo người dân không sử dụng nước suối tại khu vực vỡ đập nước thải

Cảnh báo người dân không sử dụng nước suối tại khu vực vỡ đập nước thải

Vỡ bể chứa Nhà máy phân bón DAP 2: Hỗ trợ mỗi hộ dân 7 triệu đồng

Vỡ bể chứa Nhà máy phân bón DAP 2: Hỗ trợ mỗi hộ dân 7 triệu đồng

Khắc phục đập bãi thải Nhà máy DAP: Hỗ trợ tạm thời gần 200 triệu đồng

Khắc phục đập bãi thải Nhà máy DAP: Hỗ trợ tạm thời gần 200 triệu đồng