Liên hoan chèo toàn quốc 2019: 'Bữa tiệc' nghệ thuật đầy cảm xúc

Liên hoan chèo toàn quốc 2019: 'Bữa tiệc' nghệ thuật đầy cảm xúc

Sân khấu chèo vẫn thiếu vắng những tài năng

Sân khấu chèo vẫn thiếu vắng những tài năng

Thấy gì từ Liên hoan chèo toàn quốc?

Thấy gì từ Liên hoan chèo toàn quốc?

Thưởng thức nghệ thuật miễn phí ?

Sôi động liên hoan Chèo toàn quốc 2019 tại Bắc Giang

Sôi động liên hoan Chèo toàn quốc 2019 tại Bắc Giang

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Tôn vinh các giá trị của nghệ thuật chèo tại Liên hoan Chèo toàn quốc

Tôn vinh các giá trị của nghệ thuật chèo tại Liên hoan Chèo toàn quốc

Liên hoan nghệ thuật Chèo năm 2019: Không dùng kịch bản nước ngoài

Liên hoan nghệ thuật Chèo năm 2019: Không dùng kịch bản nước ngoài

Bắc Giang: Kỷ niệm 10 năm quan họ, ca trù được UNESCO vinh danh

Bắc Giang: Kỷ niệm 10 năm quan họ, ca trù được UNESCO vinh danh

10 năm di sản quan họ, ca trù được UNESCO vinh danh

10 năm di sản quan họ, ca trù được UNESCO vinh danh

Nhà hát Chèo Bắc Giang cần thiết duy trì và phát triển trở thành đơn vị hoạt động chuyên nghiệp

Nhà hát Chèo Bắc Giang cần thiết duy trì và phát triển trở thành đơn vị hoạt động chuyên nghiệp