Đại học Xây dựng Miền Trung mở thêm ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý đô thị và công trình

Đại học Xây dựng Miền Trung mở thêm ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý đô thị và công trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định cho phép Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đào tạo ngành Quản lý...
Ông Nguyễn Vũ Phương được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

Ông Nguyễn Vũ Phương được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

Người thầy thuốc tận tâm với nghề

Người thầy thuốc tận tâm với nghề

Cần Thơ luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố

Cần Thơ luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố

Cần Thơ luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Cần Thơ luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Thành phố Cần Thơ luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Thành phố Cần Thơ luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Cần Thơ: Luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Cần Thơ: Luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện

Cần Thơ điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Cần Thơ công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Cần Thơ điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ: Điều động nhiều Giám đốc Sở, Bí thư cấp huyện

Cần Thơ: Điều động nhiều Giám đốc Sở, Bí thư cấp huyện

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Giới thiệu Chương trình 'Doanh nhân hội nhập - Hành trình trên 63 tỉnh thành' lần thứ 2

Giới thiệu Chương trình 'Doanh nhân hội nhập - Hành trình trên 63 tỉnh thành' lần thứ 2

Đồng Tháp, Trà Vinh bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp, Trà Vinh bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Miền Tây: Dân rất bất an vì nạn khai thác cát vẫn diễn ra rầm rộ

Miền Tây: Dân rất bất an vì nạn khai thác cát vẫn diễn ra rầm rộ

Khánh thành công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Khánh thành công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ quận Ô Môn đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu

Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ quận Ô Môn đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Đảng bộ quận Ô Môn sẵn sàng tổ chức Đại hội

Đảng bộ quận Ô Môn sẵn sàng tổ chức Đại hội

Nhiều công trình ý nghĩa

Nhiều công trình ý nghĩa

Ô Môn khơi dậy sức dân

Ô Môn khơi dậy sức dân

Cần Thơ: Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Cần Thơ: Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Chăm lo Tết cho người nghèo

Chăm lo Tết cho người nghèo

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát