Tàu thép 67 hư hỏng vẫn 'lỡ hẹn' vươn khơi

Tàu thép 67 hư hỏng vẫn 'lỡ hẹn' vươn khơi

Hàng loạt cán bộ đăng kiểm bị kỷ luật vụ tàu cá vỏ thép hư hỏng

Hàng loạt cán bộ đăng kiểm bị kỷ luật vụ tàu cá vỏ thép hư hỏng

Tiến độ sửa chữa, bàn giao tàu 67 cho ngư dân Bình Định bị chậm trên 1 tháng

Tiến độ sửa chữa, bàn giao tàu 67 cho ngư dân Bình Định bị chậm trên 1 tháng

Vụ tàu cá vỏ thép bị hư hỏng hàng loạt: Kỷ luật 6 cán bộ

Vụ tàu cá vỏ thép bị hư hỏng hàng loạt: Kỷ luật 6 cán bộ

Nguyễn Thiện Tơ - Một thời in bóng

Nguyễn Thiện Tơ - Một thời in bóng

Kỷ luật cả loạt sếp đăng kiểm vụ tàu cá 20 tỷ hư hỏng

Kỷ luật cả loạt sếp đăng kiểm vụ tàu cá 20 tỷ hư hỏng

Kỷ luật cả loạt sếp đăng kiểm vụ tàu cá 20 tỷ hư hỏng

Kỷ luật cả loạt sếp đăng kiểm vụ tàu cá 20 tỷ hư hỏng