Clip: Công an bất ngờ phát hiện 'kho' sản xuất súng tự chế tại Vĩnh Long

Clip: Công an bất ngờ phát hiện 'kho' sản xuất súng tự chế tại Vĩnh Long

Cận cảnh 'xưởng' sản xuất súng, mã tấu tự chế ở Vĩnh Long

Cận cảnh 'xưởng' sản xuất súng, mã tấu tự chế ở Vĩnh Long

Điều tra vụ trộm xe máy, phát hiện kho súng tự chế tại phòng trọ

Điều tra vụ trộm xe máy, phát hiện kho súng tự chế tại phòng trọ

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'xưởng' sản xuất súng

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'xưởng' sản xuất súng

Điều tra vụ trộm, phát hiện 'xưởng' súng tự chế

Điều tra vụ trộm, phát hiện 'xưởng' súng tự chế

Vĩnh Long: Phát hiện cả kho súng tự chế tại phòng trọ

Vĩnh Long: Phát hiện cả kho súng tự chế tại phòng trọ

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'ổ' sản xuất súng và mã tấu

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'ổ' sản xuất súng và mã tấu

Bắt 2 nghi can trộm cắp, chế tạo súng

Bắt 2 nghi can trộm cắp, chế tạo súng

Bắt đối tượng trộm xe máy, phát hiện 'xưởng' sản xuất súng tự chế

Bắt đối tượng trộm xe máy, phát hiện 'xưởng' sản xuất súng tự chế

Phát hiện kho vũ khí tự chế lớn ở miền Tây

Phát hiện kho vũ khí tự chế lớn ở miền Tây

Điều tra trộm xe, phát hiện cả 'xưởng' sản xuất súng tự chế

Điều tra trộm xe, phát hiện cả 'xưởng' sản xuất súng tự chế

Nhóm thanh niên trộm cắp, tự chế tạo súng

Nhóm thanh niên trộm cắp, tự chế tạo súng

Điều tra vụ mất trộm, bất ngờ phát hiện 'xưởng' làm súng, mã tấu tự chế

Điều tra vụ mất trộm, bất ngờ phát hiện 'xưởng' làm súng, mã tấu tự chế

Điều tra vụ trộm xe, phát hiện nơi chế tạo súng trái phép

Điều tra vụ trộm xe, phát hiện nơi chế tạo súng trái phép