Người dân đi làm thủ tục hành chính tăng trở lại

Người dân đi làm thủ tục hành chính tăng trở lại

Số lượng người dân đi làm thủ tục đã tăng trở lại. Với những thủ tục làm trực tuyến, các địa phương đều...
UBND phường 3, quận 11 phát cơm miễn phí cho người khó khăn

UBND phường 3, quận 11 phát cơm miễn phí cho người khó khăn

Hải Dương: Hiểm họa tai nạn giao thông từ những lối đi tự mở qua đường sắt

Hải Dương: Hiểm họa tai nạn giao thông từ những lối đi tự mở qua đường sắt

Cán bộ đến tận nhà nhận giấy tờ sao y cho dân

Cán bộ đến tận nhà nhận giấy tờ sao y cho dân

Vụ tranh chấp di sản thừa kế ở Lâm Đồng: Vì sao nguyên đơn đề nghị giám đốc thẩm?

Vụ tranh chấp di sản thừa kế ở Lâm Đồng: Vì sao nguyên đơn đề nghị giám đốc thẩm?

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cải cách hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cải cách hành chính

TP.HCM: Cải cách hành chính để tạo lực cho phát triển

TP.HCM: Cải cách hành chính để tạo lực cho phát triển