Đấu giá tranh nghệ thuật để 'Tiếp sức đến trường'

Đấu giá tranh nghệ thuật để 'Tiếp sức đến trường'

Với mong muốn gây quỹ chuẩn bị mua đồ dùng năm học mới giúp đỡ các trẻ em mồ côi trên địa bàn TP.HCM, từ...
Hơn 30 tác phẩm nghệ thuật tham gia đấu giá từ thiện online 'Tiếp sức đến trường'

Hơn 30 tác phẩm nghệ thuật tham gia đấu giá từ thiện online 'Tiếp sức đến trường'

Hơn 30 bức tranh tham dự đấu giá nghệ thuật từ thiện 'Tiếp sức đến trường'

Hơn 30 bức tranh tham dự đấu giá nghệ thuật từ thiện 'Tiếp sức đến trường'

Đấu giá tranh gây quỹ ủng hộ các em nhỏ mồ côi

Đấu giá tranh gây quỹ ủng hộ các em nhỏ mồ côi

30 tác phẩm tham gia đấu giá nghệ thuật từ thiện 'Tiếp sức đến trường'

30 tác phẩm tham gia đấu giá nghệ thuật từ thiện 'Tiếp sức đến trường'

Tranh tượng 'độc' đấu giá nghệ thuật online 'Tiếp sức đến trường'

Tranh tượng 'độc' đấu giá nghệ thuật online 'Tiếp sức đến trường'

Nhức nhối tình trạng vi phạm bản quyền mỹ thuật

Nhức nhối tình trạng vi phạm bản quyền mỹ thuật