In tranh lên áo dài, lờ tác quyền họa sĩ

In tranh lên áo dài, lờ tác quyền họa sĩ

Vụ 'đạo' tranh lên áo dài: Doanh nghiệp 'cãi cùn' cuối cùng đã phải xin lỗi

Vụ 'đạo' tranh lên áo dài: Doanh nghiệp 'cãi cùn' cuối cùng đã phải xin lỗi

Vụ đạo tranh lên áo dài: Các công ty vi phạm xin lỗi, nhận sai

Vụ đạo tranh lên áo dài: Các công ty vi phạm xin lỗi, nhận sai

Vi phạm bản quyền trên áo dài: Nhiều đơn vị lên tiếng xin lỗi

Vi phạm bản quyền trên áo dài: Nhiều đơn vị lên tiếng xin lỗi

Vụ đạo tranh in lên vải: Không còn cãi cùn, công ty Phương Mai gửi lời xin lỗi các họa sĩ

Vụ đạo tranh in lên vải: Không còn cãi cùn, công ty Phương Mai gửi lời xin lỗi các họa sĩ

Khi họa sĩ quyết liệt với nạn đạo tranh

Khi họa sĩ quyết liệt với nạn đạo tranh

Nhiều công ty lên tiếng xin lỗi vụ 'đạo' tranh lên áo dài

Nhiều công ty lên tiếng xin lỗi vụ 'đạo' tranh lên áo dài

Tự ý in tranh lên áo dài, Công ty Phương Mai nói họa sĩ 'cần suy nghĩ và phát ngôn chuẩn mực'

Tự ý in tranh lên áo dài, Công ty Phương Mai nói họa sĩ 'cần suy nghĩ và phát ngôn chuẩn mực'

Vụ đạo tranh in lên áo dài: Công ty Phương Mai cãi cùn, khuyên họa sĩ 'cân nhắc' khi đưa tác phẩm lên mạng

Vụ đạo tranh in lên áo dài: Công ty Phương Mai cãi cùn, khuyên họa sĩ 'cân nhắc' khi đưa tác phẩm lên mạng

Tự ý in tranh của họa sĩ lên áo dài, doanh nghiệp nói 'muốn làm lớn chuyện thì thoải mái'

Tự ý in tranh của họa sĩ lên áo dài, doanh nghiệp nói 'muốn làm lớn chuyện thì thoải mái'

Phan Trần xin lỗi 'đạo' tranh, Phương Mai ngoan cố cãi cùn

Phan Trần xin lỗi 'đạo' tranh, Phương Mai ngoan cố cãi cùn

Xung quanh vụ đạo tranh in lên vải: Các họa sĩ đồng lòng đòi thực thi tác quyền

Xung quanh vụ đạo tranh in lên vải: Các họa sĩ đồng lòng đòi thực thi tác quyền