Nhặt được chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng, 3 nữ sinh trả lại cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng, 3 nữ sinh trả lại cho người đánh rơi

Trên đường đi học về 3 nữ sinh lớp 7 tại Quảng Trị nhặt được chiếc túi xách bên trong chứa 9,5 triệu đồng....
Ba nữ sinh trả lại chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng cho người đánh rơi

Ba nữ sinh trả lại chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng cho người đánh rơi

Tuyên dương 3 học sinh nhặt được ví tiền trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương 3 học sinh nhặt được ví tiền trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương 3 em học sinh Quảng Trị nhặt được ví tiền, trả lại cho phụ xe đánh rơi

Tuyên dương 3 em học sinh Quảng Trị nhặt được ví tiền, trả lại cho phụ xe đánh rơi

Tuyên dương 3 học sinh nhặt được tiền trả người đánh rơi

Tuyên dương 3 học sinh nhặt được tiền trả người đánh rơi

Nhặt được 10 triệu đồng, 3 học sinh đem trả người đánh rơi

Nhặt được 10 triệu đồng, 3 học sinh đem trả người đánh rơi

Nhặt được ví tiền, 3 em học sinh Quảng Trị trả lại cho phụ xe đánh rơi

Nhặt được ví tiền, 3 em học sinh Quảng Trị trả lại cho phụ xe đánh rơi

3 học sinh nhặt được gần 10 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

3 học sinh nhặt được gần 10 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

Ba học sinh trả lại chiếc ví nhặt được chứa số tiền lớn

Ba học sinh trả lại chiếc ví nhặt được chứa số tiền lớn