Cầu dân sinh độc đạo hỏng nặng, 1.200 hộ dân nguy cơ bị cô lập

Cầu dân sinh độc đạo hỏng nặng, 1.200 hộ dân nguy cơ bị cô lập

Hàng nghìn người nơm nớp lo sợ khi qua cầu xuống cấp

Hàng nghìn người nơm nớp lo sợ khi qua cầu xuống cấp

Mặt cầu rơi xuống sông, hơn 1.000 hộ dân qua lại khó khăn

Mặt cầu rơi xuống sông, hơn 1.000 hộ dân qua lại khó khăn

Sống khổ bên nhà máy xi măng

Sống khổ bên nhà máy xi măng

Xóm thất học giữa lòng phố thị

Xóm thất học giữa lòng phố thị

Danh sách ủng hộ bé Bùi Nhật Linh cập nhật đến 7.3 (lần 3)

Danh sách ủng hộ bé Bùi Nhật Linh cập nhật đến 7.3 (lần 3)

Cuộc sống thiếu thốn nơi xóm chài nghèo giữa lòng phố

Cuộc sống thiếu thốn nơi xóm chài nghèo giữa lòng phố

Chuyện buồn của xóm chài nghèo giữa lòng thành phố

Chuyện buồn của xóm chài nghèo giữa lòng thành phố