Hè chưa đến đã có hàng chục trẻ bị chết đuối

Hè chưa đến đã có hàng chục trẻ bị chết đuối

Trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, nhiều em nhỏ trên địa bàn Đắk Lắk không may bị đuối...