Kỷ luật Giám đốc sở Công thương và Giám đốc 1 Trung tâm

Kỷ luật Giám đốc sở Công thương và Giám đốc 1 Trung tâm

Để xảy ra vi phạm nghiêm trọng nhưng GĐ Sở Công thương Kiên Giang chỉ bị khiển trách

Để xảy ra vi phạm nghiêm trọng nhưng GĐ Sở Công thương Kiên Giang chỉ bị khiển trách

Kỷ luật nữ giám đốc bổ nhiệm cán bộ không đủ chuẩn

Kỷ luật nữ giám đốc bổ nhiệm cán bộ không đủ chuẩn

Kiên Giang: Bổ nhiệm cán bộ không đủ chuẩn, giám đốc bị kỷ luật

Kiên Giang: Bổ nhiệm cán bộ không đủ chuẩn, giám đốc bị kỷ luật

Kỷ luật nữ giám đốc bổ nhiệm cán bộ không đủ chuẩn

Kỷ luật nữ giám đốc bổ nhiệm cán bộ không đủ chuẩn

Kỷ luật nữ giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Kiên Giang

Kỷ luật nữ giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Kiên Giang

Kiên Giang kỷ luật cảnh cáo 'giám đốc lạm quyền'

Kiên Giang kỷ luật cảnh cáo 'giám đốc lạm quyền'

Thống nhất cảnh cáo nữ giám đốc ưu ái bổ nhiệm cán bộ

Thống nhất cảnh cáo nữ giám đốc ưu ái bổ nhiệm cán bộ

Thanh tra cơ quan có 'giám đốc lạm quyền'

Thu hồi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng sai quy định

Thu hồi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng sai quy định

Kiên Giang xem xét xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm

Kiên Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ

Kiên Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ

Giám đốc bị đề nghị kỷ luật vì ưu ái bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc bị đề nghị kỷ luật vì ưu ái bổ nhiệm cán bộ