Đề nghị thu hồi Huy chương kháng chiến của cựu bí thư xã

Đề nghị thu hồi Huy chương kháng chiến của cựu bí thư xã

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị Nhà nước...
Cựu Bí thư xã khai man thành tích bị đề nghị thu hồi Huy chương Kháng chiến

Cựu Bí thư xã khai man thành tích bị đề nghị thu hồi Huy chương Kháng chiến

Nguyên bí thư xã bị đề nghị thu hồi Huy chương Kháng chiến

Nguyên bí thư xã bị đề nghị thu hồi Huy chương Kháng chiến

Nguyên Bí thư xã bị tố khai man để nhận huy chương Kháng chiến

Nguyên Bí thư xã bị tố khai man để nhận huy chương Kháng chiến

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã nói gì khi phải trả lại Huy chương kháng chiến?

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã nói gì khi phải trả lại Huy chương kháng chiến?

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã khai man thành tích mang trả huy chương

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã khai man thành tích mang trả huy chương

Xử lý nguyên Bí thư xã khai man thành tích

Xử lý nguyên Bí thư xã khai man thành tích

Nguyên Bí thư Đảng ủy khai man thành tích để nhận huy chương kháng chiến