Huyện Kỳ Anh tìm giải pháp cải thiện vị trí cuối bảng trong cải cách hành chính

Huyện Kỳ Anh tìm giải pháp cải thiện vị trí cuối bảng trong cải cách hành chính

Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nằm ở vị trí cuối bảng. Xác định...