Tìm thấy thi thể ngư dân sau 5 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể ngư dân sau 5 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể ngư dân rơi xuống biển mất tích

Tìm thấy thi thể ngư dân rơi xuống biển mất tích

Tìm thấy thi thể một ngư dân sau 5 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể một ngư dân sau 5 ngày mất tích

Hai ngư dân mất tích trên biển

Hai ngư dân mất tích trên biển

2 ngư dân đi đánh cá trên biển bị mất tích

2 ngư dân đi đánh cá trên biển bị mất tích

Huế: Nỗ lực tìm kiếm nhiều ngư dân mất tích khi đánh cá trên biển

Huế: Nỗ lực tìm kiếm nhiều ngư dân mất tích khi đánh cá trên biển

Tìm kiếm hai ngư dân mất tích trên biển

Tìm kiếm hai ngư dân mất tích trên biển

Tìm kiếm 2 ngư dân ngã xuống biển mất tích

Tìm kiếm 2 ngư dân ngã xuống biển mất tích

Trượt chân ngã xuống biển, hai ngư dân Huế mất tích nhiều ngày

Trượt chân ngã xuống biển, hai ngư dân Huế mất tích nhiều ngày

Huế: Tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích khi đang đánh cá trên biển

Huế: Tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích khi đang đánh cá trên biển

TT-Huế: Nhiều ngư dân mất tích trên biển

TT-Huế: Nhiều ngư dân mất tích trên biển