Bắt cóc chủ doanh nghiệp để đòi bồi thường gói hàng chứa ma túy

Bắt cóc chủ doanh nghiệp để đòi bồi thường gói hàng chứa ma túy

Nhận chuyển gói hàng cấm, giám đốc bị nhóm buôn ma túy đòi 1,3 tỷ đồng

Nhận chuyển gói hàng cấm, giám đốc bị nhóm buôn ma túy đòi 1,3 tỷ đồng

Kịch tính vụ băng ma túy bắt cóc giám đốc, đòi 1,3 tỉ vì vứt gói hàng nghi chất cấm

Kịch tính vụ băng ma túy bắt cóc giám đốc, đòi 1,3 tỉ vì vứt gói hàng nghi chất cấm

Giám đốc công ty bị băng nhóm buôn ma túy bắt cóc đòi 1,3 tỷ đồng

Giám đốc công ty bị băng nhóm buôn ma túy bắt cóc đòi 1,3 tỷ đồng

Doanh nhân Sài Gòn bị bắt cóc, tống tiền vì nhận chuyển gói hàng lạ

Doanh nhân Sài Gòn bị bắt cóc, tống tiền vì nhận chuyển gói hàng lạ

Nhóm buôn ma túy bắt người để đòi gói 'hàng' 1,3 tỉ đồng

Nhóm buôn ma túy bắt người để đòi gói 'hàng' 1,3 tỉ đồng

Giải cứu doanh nhân bị nhóm giang hồ bắt cóc, tống tiền

Giải cứu doanh nhân bị nhóm giang hồ bắt cóc, tống tiền

Chủ doanh nghiệp ở Sài Gòn bị bắt cóc tống tiền 1,3 tỷ

Chủ doanh nghiệp ở Sài Gòn bị bắt cóc tống tiền 1,3 tỷ

Bí ẩn gói bột trắng trị giá 1,3 tỉ đồng

Bí ẩn gói bột trắng trị giá 1,3 tỉ đồng

Bắt băng nhóm buôn bán ma túy, bắt cóc chủ doanh nghiệp

Bắt băng nhóm buôn bán ma túy, bắt cóc chủ doanh nghiệp