Chế độ BHXH một lần với lực lượng Công an nhân dân

Chế độ BHXH một lần với lực lượng Công an nhân dân

Giả nhân viên kiểm dịch, cưỡng đoạt tiền của người buôn gà

Giả nhân viên kiểm dịch, cưỡng đoạt tiền của người buôn gà

Kẻ mang 2 tiền án giả danh cán bộ kiểm dịch bị bắt

Kẻ mang 2 tiền án giả danh cán bộ kiểm dịch bị bắt

Giả danh cán bộ kiểm dịch, cưỡng đoạt tiền của người buôn gà

Giả danh cán bộ kiểm dịch, cưỡng đoạt tiền của người buôn gà

Chở gà giữa khuya, nam thanh niên bất ngờ gặp 'ma kiểm dịch'

Chở gà giữa khuya, nam thanh niên bất ngờ gặp 'ma kiểm dịch'

Chặn xe xưng là cán bộ kiểm dịch cưỡng đoạt tiền của dân buôn gà

Chặn xe xưng là cán bộ kiểm dịch cưỡng đoạt tiền của dân buôn gà

Giả nhân viên kiểm dịch lấy tiền người buôn gà

Giả nhân viên kiểm dịch lấy tiền người buôn gà