Trong gian khó càng gắng sức giúp dân

Trong gian khó càng gắng sức giúp dân

Ngay sau khi bão số 9 đi qua, ngày 29-10, các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 và các đơn vị đứng chân trên địa...