Vũ Hán: Từ thủ phủ công nghiệp, 'Chicago của Trung Quốc' đến ổ dịch Covid-19

Vũ Hán: Từ thủ phủ công nghiệp, 'Chicago của Trung Quốc' đến ổ dịch Covid-19

Vũ Hán, từng được ví như 'Chicago của Trung Quốc' vì tầm quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp, vận tải nay...