Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Một nhà máy xanh!

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Một nhà máy xanh!

NMNĐ Sông Hậu 1: Hướng đến 'nhà máy xanh'

NMNĐ Sông Hậu 1: Hướng đến 'nhà máy xanh'

Tương lai tươi sáng của Sông Hậu 1

Tương lai tươi sáng của Sông Hậu 1

Tết Sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí trên công trường Dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Tết Sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí trên công trường Dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Ban QLDA Sông Hậu 1: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ban QLDA Sông Hậu 1: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

PVN đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

PVN đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Tiến độ Dự án NMNĐ Sông Hậu 1: Rất cấp bách

Dự án nhiệt điện hàng chục nghìn tỷ đồng 'delay': Cần cơ chế đặc thù?

Hồi sinh dự án nhiệt điện nghìn tỷ ở miền Tây

PVN kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ 3 dự án điện

NMNĐ Sông Hậu 1: Quyết tâm đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

NMNĐ Sông Hậu 1: Phấn đấu đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

Năm mới khởi sắc

Lắp đặt thành công tuabin cao áp và trung áp Nhiệt điện Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp (HIP) của tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp (HIP) của tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1