600.000 USD cải thiện công nghệ bảo quản vaccine tại Việt Nam

600.000 USD cải thiện công nghệ bảo quản vaccine tại Việt Nam

600.000 USD để cải thiện công nghệ bảo quản vắcxin tại Việt Nam

600.000 USD để cải thiện công nghệ bảo quản vắcxin tại Việt Nam

Tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vắc xin

Tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vắc xin

Giải pháp mới giúp tăng cường bảo quản vắc xin khi vận chuyển tới vùng sâu, vùng xa

Giải pháp mới giúp tăng cường bảo quản vắc xin khi vận chuyển tới vùng sâu, vùng xa

Nhiều địa phương khan hiếm vaccine dịch vụ, Cục Quản lý dược vào cuộc điều phối

Nhiều địa phương khan hiếm vaccine dịch vụ, Cục Quản lý dược vào cuộc điều phối

Yêu cầu cung ứng kịp thời vắc-xin 5 trong 1 và 6 trong 1

Cục Quản lý Dược yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván

Cục Quản lý Dược yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván

Ưu tiên, cung ứng ngay vắc xin cho các cơ sở tiêm chủng đang thiếu

Ưu tiên, cung ứng ngay vắc xin cho các cơ sở tiêm chủng đang thiếu

Mở tồn kho để 'chữa cháy' khan vaccine '6 trong 1' ở Đà Nẵng

Mở tồn kho để 'chữa cháy' khan vaccine '6 trong 1' ở Đà Nẵng

Bộ Y tế chỉ đạo khắc phục tình trạng khan hiếm vắc xin tổng hợp dịch vụ

Bộ Y tế chỉ đạo khắc phục tình trạng khan hiếm vắc xin tổng hợp dịch vụ

Phải đảm bảo đủ vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván

Phải đảm bảo đủ vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván