AMAF ASEAN+3 thông qua nhiều nội dung ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao việc triển khai Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 và hệ thống...