Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

Đầu tháng 3/2018: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh

Đầu tháng 3/2018: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh

Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

Báo chí Bangladesh: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa quan trọng

Báo chí Bangladesh: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa quan trọng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Việt Nam - Bangladesh đẩy mạnh hợp tác

Việt Nam - Bangladesh đẩy mạnh hợp tác

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh

Chủ tịch nước thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

Chủ tịch nước thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Bangladesh

Việt Nam mong muốn thúc đẩy các hoạt động đầu tư sang Bangladesh

Việt Nam mong muốn thúc đẩy các hoạt động đầu tư sang Bangladesh

Đến Bangladesh, khai thác thị trường chiến lược cửa ngõ của Nam Á

Đến Bangladesh, khai thác thị trường chiến lược cửa ngõ của Nam Á

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các Tham tán thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các Tham tán thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân rời Hà Nội đi thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Đầu tháng 3/2018: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh

Đầu tháng 3/2018: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh

Chủ tịch nước sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh

Chủ tịch nước sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, Bangladesh

Chủ tịch nước thăm Ấn Độ và Bangladesh

Chủ tịch nước thăm Ấn Độ và Bangladesh