'Sốc' với thứ duy nhất 'sống sót' trong thành phố bị núi lửa chôn vùi 2.000 năm

'Sốc' với thứ duy nhất 'sống sót' trong thành phố bị núi lửa chôn vùi 2.000 năm

Sốc với thứ duy nhất 'sống sót' trong thành phố bị núi lửa chôn vùi 2.000 năm

Sốc với thứ duy nhất 'sống sót' trong thành phố bị núi lửa chôn vùi 2.000 năm

'Kho báu phù thủy' đầy búp bê, đầu lâu ở thành phố hóa đá

'Kho báu phù thủy' đầy búp bê, đầu lâu ở thành phố hóa đá

Tìm thấy hòm châu báu bị chôn vùi trong thảm họa núi lửa cách đây 2000 năm

Tìm thấy hòm châu báu bị chôn vùi trong thảm họa núi lửa cách đây 2000 năm

Bí ẩn ngựa đá từng có sự sống trong 'hầm mộ' 2.000 năm

Bí ẩn ngựa đá từng có sự sống trong 'hầm mộ' 2.000 năm

Phát hiện xác ngựa còn nguyên yên cương gần 2.000 năm sau thảm họa núi lửa Vesuvius

Phát hiện xác ngựa còn nguyên yên cương gần 2.000 năm sau thảm họa núi lửa Vesuvius

Italia: Tìm thấy bức tranh La Mã cổ về chủ đề 'phong the' tại Pompeii

Bất ngờ phát hiện bức bích họa gợi cảm mang theo bí mật động trời

Phát hiện điện thờ La Mã dưới tro núi lửa 2.000 năm ở Pompeii

Phát hiện sốc về 5 bộ xương còn nguyên vẹn sau thảm họa núi lửa Vesuvius 2.000 năm trước