Quyết định bất ngờ của anh em đại gia Kido Trần Kim Thành

Quyết định bất ngờ của anh em đại gia Kido Trần Kim Thành

Tập đoàn Yeah1 có thêm cổ đông lớn từ Australia

Tập đoàn Yeah1 có thêm cổ đông lớn từ Australia

Lộ diện cổ đông lớn của Yeah1

Lộ diện cổ đông lớn của Yeah1

'Đại gia' Úc gom hơn 1,5 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của YEG

'Đại gia' Úc gom hơn 1,5 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của YEG

Tập đoàn tài chính Macquarire đã mua 1.572.000 cổ phiếu YEG để sở hữu 5,74% vốn Yeah1

Tập đoàn tài chính Macquarire đã mua 1.572.000 cổ phiếu YEG để sở hữu 5,74% vốn Yeah1

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 26-31/3

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 26-31/3

Hơn 1,8 triệu cp FPT được Dragon Capital chuyển nhượng cho 5 tổ chức ngoại khác

Hơn 1,8 triệu cp FPT được Dragon Capital chuyển nhượng cho 5 tổ chức ngoại khác