Chi sai nhiều khoản thu nhưng không bớt xén tiền ăn của trẻ

Chi sai nhiều khoản thu nhưng không bớt xén tiền ăn của trẻ

Chi sai tiền xã hội hóa, thừa tiền ăn tại trường mầm non 'trẻ ăn miến luộc'

Chi sai tiền xã hội hóa, thừa tiền ăn tại trường mầm non 'trẻ ăn miến luộc'

Nhiều sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn miến trắng luộc

Nhiều sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn miến trắng luộc

Bữa ăn trưa của con trẻ 'xa lạ' với... thực đơn

Bữa ăn trưa của con trẻ 'xa lạ' với... thực đơn

Lập đoàn thanh tra liên ngành vụ cho trẻ mầm non ăn miến trắng

Lập đoàn thanh tra liên ngành vụ cho trẻ mầm non ăn miến trắng

Tạm đình chỉ hiệu trưởng có 'trẻ mầm non ăn bún luộc'

Tạm đình chỉ hiệu trưởng có 'trẻ mầm non ăn bún luộc'

Đình chỉ công tác hiệu trưởng nghi bớt khẩu phần ăn của trẻ để thanh tra

Đình chỉ công tác hiệu trưởng nghi bớt khẩu phần ăn của trẻ để thanh tra

Nghệ An: Tạm đình chỉ hiệu trưởng cho học sinh ăn miến trắng luộc

Nghệ An: Tạm đình chỉ hiệu trưởng cho học sinh ăn miến trắng luộc

Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Đình chỉ hiệu trưởng mầm non nghi bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

Đình chỉ hiệu trưởng mầm non nghi bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

Nghệ An: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng mầm non cho trẻ ăn 'miến trắng luộc'

Nghệ An: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng mầm non cho trẻ ăn 'miến trắng luộc'

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng nghi bớt tiền ăn trẻ mầm non

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng nghi bớt tiền ăn trẻ mầm non

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng cho học sinh ăn bún luộc chan nước trắng

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng cho học sinh ăn bún luộc chan nước trắng

Tạm đình chỉ lãnh đạo trường nghi bớt phần ăn học sinh

Tạm đình chỉ lãnh đạo trường nghi bớt phần ăn học sinh

Nghệ An sẽ xử lý nếu có việc bớt tiền ăn của trẻ ở Trường Mầm non Thạch Ngàn

Nghệ An sẽ xử lý nếu có việc bớt tiền ăn của trẻ ở Trường Mầm non Thạch Ngàn

Nghi vấn trường mầm non ở Nghệ An 'lạm thu' và 'xén' nửa tiền ăn của trẻ

Nghi vấn trường mầm non ở Nghệ An 'lạm thu' và 'xén' nửa tiền ăn của trẻ

Phát hiện mới, sốc vụ trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Phát hiện mới, sốc vụ trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Phát hiện mới, sốc vụ trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Phát hiện mới, sốc vụ trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Phát hiện mới, sốc vụ trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Phát hiện mới, sốc vụ trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Thanh tra trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc', phát hiện hàng loạt sai phạm

Thanh tra trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc', phát hiện hàng loạt sai phạm

Thanh tra trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc', phát hiện hàng loạt sai phạm

Thanh tra trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc', phát hiện hàng loạt sai phạm

Tin mới vụ 'trẻ mầm non ăn miến luộc': Trường lộ nhiều khoản thu sai

Tin mới vụ 'trẻ mầm non ăn miến luộc': Trường lộ nhiều khoản thu sai

Vụ trường cho học sinh mẫu giáo ăn bún chan với nước trắng: Phát hiện nhiều khoản thu sai

Vụ trường cho học sinh mẫu giáo ăn bún chan với nước trắng: Phát hiện nhiều khoản thu sai

Sai phạm về lạm thu ở trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc'

Sai phạm về lạm thu ở trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc'

Trường mầm non bị tố cho trẻ ăn bún luộc thu sai nhiều khoản

Trường mầm non bị tố cho trẻ ăn bún luộc thu sai nhiều khoản

Vụ cho trẻ ăn miến luộc chan nước: Phụ huynh tố trường có nhiều khoản thu chi không rõ ràng

Vụ cho trẻ ăn miến luộc chan nước: Phụ huynh tố trường có nhiều khoản thu chi không rõ ràng

Kiểm tra toàn diện vụ 'trẻ mầm non ăn bún luộc'

Kiểm tra toàn diện vụ 'trẻ mầm non ăn bún luộc'

Vụ trẻ ăn miến với nước cốt xương: Lộ nhiều khoản thu trái quy định

Vụ trẻ ăn miến với nước cốt xương: Lộ nhiều khoản thu trái quy định

Thực hư bữa ăn bún luộc của trẻ mầm non

Thực hư bữa ăn bún luộc của trẻ mầm non

Vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc: Nhà trường không bớt khẩu phần ăn

Vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc: Nhà trường không bớt khẩu phần ăn

Vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc: Nhà trường không bớt khẩu phần ăn

Vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc: Nhà trường không bớt khẩu phần ăn

Vụ trẻ ăn miến với nước cốt xương: Sẽ kiểm tra thu chi nhà trường

Vụ trẻ ăn miến với nước cốt xương: Sẽ kiểm tra thu chi nhà trường

Vụ cho trẻ ăn miến luộc chan nước: Yêu cầu trường tổ chức họp kiểm điểm

Vụ cho trẻ ăn miến luộc chan nước: Yêu cầu trường tổ chức họp kiểm điểm

Học sinh ăn miến trắng, hiệu trưởng phủ nhận chuyện quên chế biến thịt gà

Học sinh ăn miến trắng, hiệu trưởng phủ nhận chuyện quên chế biến thịt gà

Phụ huynh tố bữa ăn chỉ có miến luộc: Họp kiểm điểm

Phụ huynh tố bữa ăn chỉ có miến luộc: Họp kiểm điểm

Bữa ăn trẻ mầm non chỉ có miến luộc: 'Vẫn đủ... dinh dưỡng!'

Bữa ăn trẻ mầm non chỉ có miến luộc: 'Vẫn đủ... dinh dưỡng!'

Họp kiểm điểm vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có miến luộc

Họp kiểm điểm vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có miến luộc

Trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc có thiếu sót khi chế biến

Trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc có thiếu sót khi chế biến

Họp kiểm điểm vụ phụ huynh tố bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có miến luộc

Họp kiểm điểm vụ phụ huynh tố bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có miến luộc

Bị tố cho trẻ ăn bún luộc, Hiệu trưởng mầm non Thạch Ngàn nói đồ ăn có dinh dưỡng

Bị tố cho trẻ ăn bún luộc, Hiệu trưởng mầm non Thạch Ngàn nói đồ ăn có dinh dưỡng

Vượt lũ dữ, đưa 3 thai phụ đến bệnh viện sinh con kịp thời

Vượt lũ dữ, đưa 3 thai phụ đến bệnh viện sinh con kịp thời