Đường dây mua bán ma túy lớn nhất trên địa bàn Hải Dương được khám phá như thế nào?

Đường dây mua bán ma túy lớn nhất trên địa bàn Hải Dương được khám phá như thế nào?

Nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy 'khủng' bị bắt

Nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy 'khủng' bị bắt

Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết

Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn bằng siêu xe

Khen thưởng cho chiến công triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn

Khen thưởng cho chiến công triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn

Đi siêu xe Porche Cayenne vận chuyển 14 bánh ma túy

Đi siêu xe Porche Cayenne vận chuyển 14 bánh ma túy

Dùng siêu xe Porsche để vận chuyển ma túy

Dùng siêu xe Porsche để vận chuyển ma túy

Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Dương

Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Dương

Triệt phá thành công vụ vận chuyển 19 bánh bán ma túy tại Hải Dương

Triệt phá thành công vụ vận chuyển 19 bánh bán ma túy tại Hải Dương