Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để quản lý các giao dịch liên quan đến 'tài sản số'

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh 'tài sản số' ('tài sản ảo', 'tài sản mã hóa'), quản lý các giao dịch liên quan đến 'tài sản số' ('tài sản ảo', 'tài sản mã hóa'). Báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu nhiệm vụ này trước ngày 31/12/2024.

Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa XV

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa XV.

Luật Về hội, Luật Biểu tình chưa có trong dự kiến xây dựng luật đến năm 2026

Đây đều là các dự án luật đã từng được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ nhiệm kỳ trước, nhưng phải rút ra vì nhiều lý do khác nhau.

Phòng chống diễn biến hòa bình | An ninh quốc phòng | Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng | Chính trị TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Mới đây, tại kỳ họp thứ 3 khóa XV, Quốc hội đã bàn thảo, góp ý cho Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương 'thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân'. Ðây được coi như một bước tiến mới, góp phần đẩy mạnh hiệu quả và chi tiết hóa Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 8/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quốc hội nói tiếng Dân

'Từ những quyết sách được đưa ra cho thấy Quốc hội đã thực sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân về sự vận dụng tối đa tính linh hoạt, tinh thần trách nhiệm cao', Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ với Tiền Phong.