Một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Công an có tối đa 1 đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng

Bộ Công an có tối đa 1 đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng

Bí mật nhà nước: Tối đa 30 năm phải 'giải mật'

Bí mật nhà nước: Tối đa 30 năm phải 'giải mật'

Quốc hội thông qua 5 dự án luật

Quốc hội thông qua 5 dự án luật

Luật Cảnh sát biển sẽ góp phần nâng cao vị trí của lực lượng giữ gìn an ninh trên biển

Luật Cảnh sát biển sẽ góp phần nâng cao vị trí của lực lượng giữ gìn an ninh trên biển

Phân định rõ nhiệm vụ của cảnh sát biển, tránh chồng chéo với các lực lượng khác

Phân định rõ nhiệm vụ của cảnh sát biển, tránh chồng chéo với các lực lượng khác

Làm rõ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Làm rõ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

ĐBQH đề nghị quy định rõ trường hợp nào Cảnh sát biển được nổ súng

ĐBQH đề nghị quy định rõ trường hợp nào Cảnh sát biển được nổ súng

Luật Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Luật Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cần làm rõ vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam

Cần làm rõ vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam

Quy định rõ vị trí để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ

Quy định rõ vị trí để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý dự án Luật Cảnh sát biển và Luật Đặc xá

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý dự án Luật Cảnh sát biển và Luật Đặc xá

Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho người được đặc xá

Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho người được đặc xá

Xây dựng lực lượng cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng lực lượng cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cảnh sát biển Việt Nam được nổ súng trong các trường hợp nào?

Cảnh sát biển Việt Nam được nổ súng trong các trường hợp nào?

Xác định rõ vị trí, chức năng của cảnh sát biển Việt Nam

Xác định rõ vị trí, chức năng của cảnh sát biển Việt Nam

Khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội