Vấn đề văn hóa pháp luật trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề văn hóa pháp luật trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam hiện nay

ThS. CAO VIỆT THĂNG - ThS. NGUYỄN ĐÌNH SƠN (Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Cần Thơ

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Cần Thơ

Vân Phong chuyển mình

Vân Phong chuyển mình

Đề xuất xây dựng cơ chế phát triển cho Khu kinh tế Vân Phong trong bối cảnh mới

Đề xuất xây dựng cơ chế phát triển cho Khu kinh tế Vân Phong trong bối cảnh mới

Xã hội hóa lập quy hoạch khu kinh tế Vân Phong

Xã hội hóa lập quy hoạch khu kinh tế Vân Phong

Khánh Hòa muốn được ưu tiên phát triển Khu kinh tế Vân Phong

Khánh Hòa muốn được ưu tiên phát triển Khu kinh tế Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch tổng thể khu kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch tổng thể khu kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch Đặc khu bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch Đặc khu bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Thủ tướng đồng ý tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Thủ tướng đồng ý tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng lập Quy hoạch Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng lập Quy hoạch Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Thủ tướng đồng ý tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Thủ tướng đồng ý tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch tổng thể khu kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch tổng thể khu kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch khu kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch khu kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng lập quy hoạch khu kinh tế Bắc Vân Phong

Tạm dừng lập quy hoạch khu kinh tế Bắc Vân Phong

Tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể đặc khu Bắc Vân Phong

Thủ tướng đồng ý tạm dừng lập quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu

Thủ tướng đồng ý tạm dừng lập quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu

Tạm dừng quy hoạch Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Tạm dừng quy hoạch Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Rót tiền vào đâu sau dịch Covid-19?

Rót tiền vào đâu sau dịch Covid-19?

Chính thức bỏ 'lệnh' tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc

Chính thức bỏ 'lệnh' tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc

Bỏ 'lệnh' tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc

Bỏ 'lệnh' tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc

Tạo động lực cho Vân Phong

Tạo động lực cho Vân Phong

Vân Đồn được quy hoạch là trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Vân Đồn được quy hoạch là trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Vực dậy Khu Kinh tế Bắc Vân Phong

Vực dậy Khu Kinh tế Bắc Vân Phong

Hành trình kết nối với đảo ngọc Phú Quốc

Hành trình kết nối với đảo ngọc Phú Quốc

Lý do Khánh Hòa đề nghị dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Lý do Khánh Hòa đề nghị dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa đề nghị Chính Phủ tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa đề nghị Chính Phủ tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa đề nghị Thủ tướng dừng quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa đề nghị Thủ tướng dừng quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa đề nghị xem xét dừng quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa đề nghị xem xét dừng quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa xin dừng lập quy hoạch khu kinh tế Bắc Vân Phong

Khánh Hòa xin dừng lập quy hoạch khu kinh tế Bắc Vân Phong

Khánh Hòa xin tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa xin tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Đề nghị dừng quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong

Đề nghị dừng quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong

Báo chí Công an nhân dân chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Báo chí Công an nhân dân chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thủ tướng chỉ đạo quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Sau 5 năm thi hành Hiến pháp: Giảm 12 vụ, tăng 7 cục và 2 tổng cục

Sau 5 năm thi hành Hiến pháp: Giảm 12 vụ, tăng 7 cục và 2 tổng cục

Chính thức đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu

Chính thức đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu

Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu

Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu

Sau Phú Quốc đến Vân Đồn chỉ đạo bám sát để điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế

Sau Phú Quốc đến Vân Đồn chỉ đạo bám sát để điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế

Vướng luật, Kiên Giang xin dừng lập quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Vướng luật, Kiên Giang xin dừng lập quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Đề nghị tạm dừng quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Đề nghị tạm dừng quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Kiên Giang: Cần tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

Kiên Giang: Cần tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

'Phá băng' lệnh cấm giao dịch bất động sản ở Bắc Vân Phong - Khánh Hòa

'Phá băng' lệnh cấm giao dịch bất động sản ở Bắc Vân Phong - Khánh Hòa