Các băng đảng tại Tây Ban Nha và Pháp đưa người nhập cư trái phép để trồng cần sa

Các băng đảng tại Tây Ban Nha và Pháp đưa người nhập cư trái phép để trồng cần sa

Các băng đảng mafia đã bóc lột những người di cư trái phép, dưới hình thức bắt họ trồng cần sa và đối xử...