Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tàu trọng tải 90.000 tấn

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tàu trọng tải 90.000 tấn

Ngày 19-5, Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đón tàu...
Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tàu trọng tải 90.000 tấn

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tàu trọng tải 90.000 tấn

Cảng Quốc tế Lạch Huyện tiếp tục đón tuyến dịch vụ mới đi trực tiếp bờ Tây Hoa Kỳ

Cảng Quốc tế Lạch Huyện tiếp tục đón tuyến dịch vụ mới đi trực tiếp bờ Tây Hoa Kỳ

Cảng Container quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón tàu siêu trọng tải

Cảng Container quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón tàu siêu trọng tải

Hải Phòng: Mở tuyến hàng hàng hải nối trực tiếp Việt Nam – Mỹ

Hải Phòng: Mở tuyến hàng hàng hải nối trực tiếp Việt Nam – Mỹ

Cảng SSIT đón tàu lớn trực tiếp đi bờ Tây Bắc Mỹ

Cảng SSIT đón tàu lớn trực tiếp đi bờ Tây Bắc Mỹ

Cảng container Quốc tế Hải Phòng đón chuyến tàu đầu tiên trên hải trình xuyên Thái Bình Dương

Chuyến tàu đầu tiên từ cảng Hải Phòng đi Hoa Kỳ và Canada