Mở rộng không gian văn hóa Hà Nội

Mở rộng không gian văn hóa Hà Nội

Mở rộng không gian văn hóa Hà Nội

Mở rộng không gian văn hóa Hà Nội

Bất ngờ với diện mạo mới của phố Phùng Hưng qua tài năng của họa sĩ Hàn Quốc

Bất ngờ với diện mạo mới của phố Phùng Hưng qua tài năng của họa sĩ Hàn Quốc

Bất ngờ với diện mạo mới của phố Phùng Hưng qua tài năng của họa sĩ Hàn Quốc

Bất ngờ với diện mạo mới của phố Phùng Hưng qua tài năng của họa sĩ Hàn Quốc

Phố Phùng Hưng đổi diện mạo nhờ bích họa

Phố Phùng Hưng đổi diện mạo nhờ bích họa

Phố Phùng Hưng đổi diện mạo nhờ bích họa

Phố Phùng Hưng đổi diện mạo nhờ bích họa

Có một con đường bích họa mang tên 'Ký ức Hà Nội'

Có một con đường bích họa mang tên 'Ký ức Hà Nội'

Có một con đường bích họa mang tên 'Ký ức Hà Nội'

Có một con đường bích họa mang tên 'Ký ức Hà Nội'

Sắp có phố 'sống ảo' đẹp xuất sắc giữa Thủ đô

Sắp có phố 'sống ảo' đẹp xuất sắc giữa Thủ đô

Khắc họa 'Ký ức về Hà Nội' trên vòm cầu phố Phùng Hưng

Khắc họa 'Ký ức về Hà Nội' trên vòm cầu phố Phùng Hưng

Hà Nội: 'Bích họa trên phố Phùng Hưng' dần hình thành

Hà Nội: 'Bích họa trên phố Phùng Hưng' dần hình thành

Hà Nội: Cận cảnh vỉa hè mặt vòm phố Phùng Hưng đang 'lột xác' nhanh chóng

Hà Nội: Cận cảnh vỉa hè mặt vòm phố Phùng Hưng đang 'lột xác' nhanh chóng

Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng