Gần 1.000 nhân viên LinkedIn bị sa thải vì Covid-19

Gần 1.000 nhân viên LinkedIn bị sa thải vì Covid-19

Chăm lo văn hóa đọc cho người trẻ

Chăm lo văn hóa đọc cho người trẻ

Không còn là giấc mơ

Không còn là giấc mơ

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường giáo dục trực tuyến

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường giáo dục trực tuyến

Trường nghề tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến

Trường nghề tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến

Tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến đối với người lao động và HSSV

Trường nghề tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến

EVNHANOI triển khai áp dụng hệ thống quản trị đào tạo điện tử LMS

Đào tạo trực tuyến vì dịch bệnh, sinh viên thêm kỹ năng mềm

Sử dụng kết quả học online thay bài kiểm tra xếp loại học sinh

Hướng dẫn chi tiết việc dạy học, kiểm tra, đánh giá qua internet và trên truyền hình

Bộ GD&ĐT hướng dẫn chi tiết dạy học qua internet, trên truyền hình

HSSV trung cấp, cao đẳng học trực tuyến, đánh giá kết quả như hình thức đào tạo từ xa, tự học

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp

Hàng chục trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng chống Covid-19

Một số trường Đại học tiếp tục cho Sinh viên nghỉ đợt 3 phòng tránh virus Corona

Lớp học thời nCoV

Giúp sinh viên hòa nhập môi trường mới

Đại học online sẽ vận hành như thế nào?

Gia Lai: 100% học sinh sử dụng học bạ điện tử