Ra mắt Hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN

Ra mắt Hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN

Ngày 16-9, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về 'Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới...

Phát triển nhân lực là ưu tiên số một của khu vực ASEAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về nguồn nhân lực

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực chất lượng cao - 'chìa khóa' nâng cao NSLĐ và tính cạnh tranh của ASEAN

Nguồn nhân lực chất lượng cao - 'chìa khóa' nâng cao NSLĐ và tính cạnh tranh của ASEAN

ASEAN phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay

ASEAN phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay

ASEAN cam kết phát triển nguồn nhân lực trong thế giới công việc đang thay đổi

ASEAN cam kết phát triển nguồn nhân lực trong thế giới công việc đang thay đổi

Phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với phát triển công nghệ trong ASEAN

ASEAN cam kết phát triển nguồn nhân lực trong thế giới công việc đang đổi thay

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nhân lực là kim chỉ nam phát triển cho Cộng đồng ASEAN

Nhân lực cho tương lai cần những cơ chế mới

Hàng triệu lao động nguy cơ mất việc, các Bộ trưởng ASEAN chuẩn bị ra tuyên bố chung

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức thông tin chuyên đề

Đẩy mạnh hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Sẽ ra mắt Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp nghề ASEAN

Thúc đẩy hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

ASEAN hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong thế giới việc làm mới

Tái thiết chuỗi cung ứng: Cần nắm bắt cơ hội 'vàng'

Hội thảo trực tuyến 'Báo cáo khởi động của Nghiên cứu về tính sẵn sàng của Phát triển Nguồn nhân lực trong khu vực ASEAN'

Lao động và việc làm trước tác động của đại dịch COVID-19

Bộ trưởng Lao động ASEAN ra tuyên bố chung về ứng phó dịch COVID-19

Hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề lao động

Các Bộ trưởng ASEAN họp bàn ứng phó tác động của dịch COVID-19 đối với lao động, việc làm

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN về ứng phó tác động của dịch Covid-19

Các nước ASEAN chia sẻ thông tin ứng phó tác động của Covid-19

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN về ứng phó tác động của dịch COVID-19 đối với lao động và việc làm

Bộ trưởng Lao động ASEAN ra Tuyên bố chung về ứng phó với tác động của dịch Covid-19 tới lao động - việc làm

ASEAN chung tay ứng phó tác động của dịch COVID-19 đối với lao động

Tăng cường bình đẳng giới thực chất về quyền và cơ hội giữa nam và nữ